Trustpilot
Trustpilot

Livsforsikring

Livsforsikring er inkl. ansvarsforsikring og for hopper inkl. foster/føl-forsikring.
I tillæg til livsforsikringen kan du tegne øvrige forsikringer.

Hvad dækker livsforsikringen?
Livsforsikringen dækker, hvis det værst tænkelige sker, at hesten dør, eller skal aflives i henhold til dyrevelfærdsloven. Brand, tyveri og transportulykke er også dækket.

Der er ingen forbehold for type af sygdom eller skade!

Hvad dækker ansvarsforsikringen?
Ansvarsforsikringen følger hesten– dvs. at uanset om den er hos ejeren, brugeren eller besidderen, når skaden sker, omfatter forsikringen det ansvar, som disse kan pålægges.

Forsikringen dækker, under hensyntagen til de gældende forsikringsbetingelser, i de tilfælde, hvor ejeren, brugeren eller besidderens private ansvarsforsikring ikke dækker skaden.

Juridisk ansvar Objektivt ansvar
Personskade: 10 mio. kr. * Personskade: 10 mio. kr. *
Tingskade: 3 mio. kr. * Tingskade: 3 mio. kr.  *

* Forsikringssum som dækkes i hvert forsikringsår. Summerne indeksreguleres ikke.

Hvad dækker foster/føl-forsikringen?
Foster/føl-forsikringen dækker fra din hoppe er konstateret min. 70 dage drægtig, til føllet er fyldt 30 dage. Forsikringen dækker, hvis hoppen kaster eller føllet dør. Erstatning udgør 25 % af hoppens livsforsikringssum dog maks. 10.000 kr. Der kan tegnes ekstra foster/føl-forsikring. Erstatning ydes højst 2 gange i hoppens liv.

Hvilke ponyer/fjordheste og haflingere kan forsikres?
Ponyer/fjordheste og haflingere kan forsikres indtil 1. januar i det år, den fylder 18 år. Fra 1. januar i det år hesten fylder 20 år, nedskrives forsikringssummen med 15 % hvert år. Forsikringen ophører automatisk 1. januar i det år, hvor hesten fylder 25 år.

Sundhedsundersøgelse
Når du tegner en livsforsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge.

Hvornår skal vi have en sundhedsundersøgelse på din hest?

  • Når livsforsikringssummen er over 50.000 kr. 
  • Når hesten er fyldt 15 år

Hvornår behøver du ikke en sundhedsundersøgelse?

  • Når livsforsikringssummen er på kr. 50.000 eller mindre
  • Når hesten endnu ikke er fyldt 15 år
  • Når hesten netop er kåret
  • Når hesten lige er købt på auktion, og i den forbindelse er undersøgt af en dyrlæge
  • Når hestens forsikring overføres fra andet selskab til samme eller mindre forsikringssum

Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Sundhedsundersøgelsen eller kåringsattest må ikke være ældre end 14 dage.

Pris
Præmien på livsforsikring udregnes som en procent af den ønskede forsikringssum pr. år. Livsforsikring inkl. ansvarsforsikring og for hopper foster/føl-forsikring.

Forsikringssum Procent af forsikringssummen
1.000 - 30.000 kr. 4,00
31.000 - 49.000 kr.  6,00
50.000 - 99.000 kr. 5,00 
100.000 - 200.000 kr. 4,50

Ved højere forsikringssum kontakt os på 63 57 11 22 for tilbud

 

Beregn pris på hesteforsikring

Beregn pris