Trustpilot
Trustpilot

Opsigelse af forsikring

Ønsker du at opsige din hesteforsikring hos Dansk hesteforsikring, skal du sende en mail - indeholdende hestens navn og police nr. - til post@dansk-hesteforsikring.dk


Der er 14 dages opsigelsesvarsel, men har du solgt hesten, opsiges forsikringen fra salgsdatoen.