Trustpilot
Trustpilot

Følforsikring

Føl-forsikring er en livsforsikring inkl. ansvarsforsikring, som tilbydes til billigere præmie end livsforsikring. Følforsikring kan tegnes op til en sum på 50.000 kr., og skal tegnes, inden føllet fylder 6 mdr.

Hvad dækker følforsikringen?
Følforsikringen dækker, hvis det værst tænkelige sker, at hesten dør, eller skal aflives i henhold til dyrevelfærdsloven. Brand, tyveri og transportulykke er også dækket.

Der er ingen forbehold for type af sygdom eller skade!

Hvad dækker ansvarsforsikringen?
Ansvarsforsikringen følger hesten – det vil sige, at uanset om hesten er hos ejeren, brugeren eller besidderen, når skaden sker, omfatter forsikringen det ansvar, som disse kan pålægges. Forsikringen dækker, under hensyntagen til de gældende forsikringsbetingelser, i de tilfælde, hvor ejeren, brugeren eller besidderens private ansvarsforsikring ikke dækker skaden.

Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med op til flg. forsikringssum:

Juridisk ansvar Objektiv ansvar
Personskade: 5 mio. kr. * Personskade: 10 mio. kr. *
Tingskade: 2 mio. kr. * Tingskade: 2 mio. kr *

* Forsikringssum som dækkes i hvert forsikrings år. Summerne indeksreguleres ikke.

Hvilke heste kan følforsikres?
Føl kan føl-forsikres fra de er 9 dage gamle indtil de fylder 6 mdr. Når hesten fylder 2 år overgår forsikringen automatisk til livsforsikring.

Pris

Præmien på følforsikring udregnes som en procentdel af den ønskede forsikringssum pr. år.

Forsikringssum % af forsikringssummen
1.000 - 50.000 kr. 1,5

Sundhedsundersøgelse
Når du tegner en føl-forsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge.
Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Hvornår skal du have en sundhedsundersøgelse på dit føl?

  • Når livsforsikringssummen er over 50.000 kr.

Hvornår behøver du ikke en sundhedsundersøgelse?

  • Når livsforsikringssummen er på kr. 50.000 eller mindre
  • Når føllet netop er kåret
  • Når føllet lige er købt på auktion, og i forbindelse hermed er undersøgt af en dyrlæge
  • Når føllets forsikring overføres fra andet selskab til samme eller mindre forsikringssum

Sundhedsundersøgelsen eller kåringsattesten må ikke være ældre end 14 dage.

Beregn pris på hesteforsikring

Beregn pris