Trustpilot
Trustpilot

Livsforsikring til hest

Hvad dækker livsforsikringen til din hest?

Livsforsikringen hos Dansk Hesteforsikring dækker, hvis det værst tænkelige sker; at hesten dør eller skal aflives i henhold til dyrevelfærdsloven. Brand, tyveri og transportulykke er også dækket. Der er ingen forbehold for type af sygdom eller skade! 

Livsforsikring til din hest er inklusiv:

 • Ansvarsforsikring
 • Foster/føl-forsikring for hopper
 • I tillæg til livsforsikringen kan du tegne øvrige forsikringer.

Ansvarsforsikring til din hest

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på din hest. Forsikringen dækker, under hensyntagen til de gældende forsikringsbetingelser, i de tilfælde, hvor ejeren, brugeren eller besidderens private ansvarsforsikring ikke dækker skaden.

Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med op til flg. forsikringssum: 

Juridisk ansvar Objektivt ansvar

Personskade: 10mio. kr. *

Personskade: 10 mio. kr. *

Tingskade: 3 mio. kr. *

Tingskade: 3 mio. kr. *

* Forsikringssum som dækkes i hvert forsikrings år. Summerne indeksreguleres ikke.


Foster/føl-forsikring

Foster/føl-forsikringen er ligeledes inkluderet, når du tegner en livsforsikring til din hest. Denne forsikring dækker:

 • Hoppe er konstateret min. 70 dage drægtig
 • Føllet er fyldt 30 dage
 • Hvis hoppen kaster eller føllet dør

Erstatning udgør 25 % af hoppens livsforsikringssum dog maks. 10.000 kr. Der kan tegnes ekstra foster/føl-forsikring. Erstatning ydes højst to gange i hoppens liv.

Beregn pris på hesteforsikring

Beregn pris

Hvilke heste kan få en livsforsikring?

Heste kan forsikres indtil 1. januar i det år, hesten fylder 14 år.

Fra 1. januar i det år hesten fylder 16 år, nedskrives forsikringssummen med 15 % hvert år. Forsikringen ophører automatisk 1. januar i det år, hesten fylder 22 år.


Er der krav for sundhedsundersøgelse ved livsforsikring til hest?

Når du tegner en livsforsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge.

Krav om sundhedsundersøgelse:

 • Når livsforsikringssummen er over 50.000 kr. 
 • Når hesten er fyldt 13 år. 

Ikke krav om sundhedsundersøgelse:

 • Når livsforsikringssummen er på 50.000 kr. eller mindre
 • Når hesten endnu ikke er fyldt 13 år
 • Når hesten netop er kåret
 • Når hesten lige er købt på auktion, og i den forbindelse er undersøgt af en dyrlæge
 • Når hestens forsikring overføres fra et andet selskab til samme eller mindre forsikringssum

Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Sundhedsundersøgelsen eller kåringsattest må ikke være ældre end 14 dage.


Præmie på livsforsikring

Præmien på livsforsikring udregnes som en procent af den ønskede forsikringssum pr. år. Livsforsikring inkl. ansvarsforsikring og for hopper foster/føl-forsikring.

Forsikringssum Procent af forsikringssummen
1.000 - 49.000 kr.  6,00
50.000 - 99.000 kr. 5,00 
100.000 - 200.000 kr. 4,50

Ved højere forsikringssum kontakt os på 63 57 11 22 for tilbud.