Trustpilot
Trustpilot

Rideuanvendelighedsforsikring

Rideuanvendelighedsforsikring tegnes som tillæg til livsforsikring, og er til dig, som bruger din hest til ridning, og gerne vil i gang med en tilsvarende hest med det samme, hvis uheldet er ude.

Hvornår dækker rideuanvendelighedsforsikringen?
Hesten kan erklæres rideuanvendelig, når den har en uhelbredelig påviselig lidelse, som den har været behandlet for.
Når hesten erklæres rideuanvendelig, kan du som forsikringstager frit vælge, om den ønskes aflivet og erstattet med 100 % af forsikringssummen, eller om du vil beholde islandshesten i live og have udbetalt forsikringssum som overstiger kr. 25.000 dog min. 50 % af forsikringssummen.

Hvad dækker rideuanvendelighedsforsikringen ikke?
Du kan ikke forsikre dig i mod, at din hest ikke kan gå en vis sværhedsgrad af konkurrence. Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes umedgørlighed som følge af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser eller hvinskhed (nymfomani).

Hvilke heste kan rideuanvendelighedsforsikres?
Indtil 1. januar i det år, hesten fylder 15 år, kan du tegne rideuanvendelighedsforsikring. Fra 1. januar i det år hesten fylder 20 år, nedskrives forsikringssummen med 15 % hvert år. Forsikringen ophører automatisk 1. januar i det år, hesten fylder 25 år.

Sundhedsundersøgelse
Når du tegner en rideuanvendelighedsforsikring, skal vi altid bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge. I visse tilfælde skal vi også bede om en røntgen/røntgenbeskrivelse. Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Hvornår skal vi have røntgen af din hest?

  • Når din hest er fyldt 12 år, eller
  • Når du ønsker rideuanvendelighedsforsikring på 50.000 kr. eller højere

Hvilke røntgenbilleder skal vi have?

  • Røntgen af ben

Røntgenbilleder af ben skal indeholde:

  • Forbens tåled i sideoptagelse centreret på kode- og hovled
  • Forbens tå forfra
  • Bagbens tåled, en enkelt sideoptagelse
  • Haseled i 3 plan
  • Skrå sideoptagelse af bag knæ

Sundhedsundersøgelsen må ikke være ældre end 14 dage. 

Pris

Denne forsikring tegnes som tillæg til livsforsikringen.
Præmien på rideuanvendelighedsforsikring udregnes som en procentdel af den ønskede forsikringssum pr. år.
Rideuanvendelighedsforsikring kan tegnes op til en sum på 200.000 kr.

Forsikringssummen på livsforsikring kan være højere end summen på rideuanvendelighedsforsikring men ikke omvendt.

Gå til prisudregner

Forsikringssum Procent af forsikringssummen
10.000 - 200.000 kr. 6,00

Beregn pris på hesteforsikring

Beregn pris