Trustpilot
Trustpilot

Følforsikring

Føl-forsikring er en livsforsikring inkl. ansvarsforsikring, som tilbydes til billigere præmie end livsforsikring. Føl-forsikring kan tegnes op til en sum på 50.000 kr., og skal tegnes, inden føllet fylder 6 mdr.

Hvad dækker føl-forsikringen?
Føl-forsikringen dækker, hvis det værst tænkelige sker, at hesten dør eller skal aflives i henhold til dyrevelfærdsloven. Brand, tyveri og transportulykke er også dækket.

Der er ingen forbehold for type af skade eller sygdom!

Hvad dækker ansvarsforsikringen?
Ansvarsforsikringen følger hesten– det vil sige uanset om den er hos ejeren, brugeren eller besidderen, når skaden sker, omfatter forsikringen det ansvar, som disse kan pålægges.

Forsikringen dækker, under hensyntagen til de gældende forsikringsbetingelser, i de tilfælde, hvor ejeren, brugeren eller besidderens private ansvarsforsikring ikke dækker skaden.

Juridisk ansvar Objektiv ansvar
Personskade: 5 mio. kr.* Personskade: 10 mio. kr. *
Tingskade: 2 mio kr.* Tingskade: 2 mio. kr.*

* Forsikringssum som dækkes i hvert forsikrings år. Summerne indeksreguleres ikke.

Hvilke ponyer/fjordheste og haflingere kan føl-forsikres?
Føl kan føl-forsikres fra de er 9 dage gamle indtil de fylder 6 mdr. Når føllet fylder 2 år overgår forsikringen automatisk til livsforsikring.

Sundhedsundersøgelse
Når du tegner en føl-forsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge.

Hvornår skal du have en sundhedsundersøgelse på dit føl?

  • Når livsforsikringssummen er over 50.000 kr.

Hvornår behøver du ikke en sundhedsundersøgelse på dit føl?

  • Når livsforsikringssummen er på 50.000 kr. eller mindre
  • Når føllet netop er kåret
  • Når føllet er købt på auktion, og i forbindelse hermed er undersøgt af en dyrlæge
  • Når føllets forsikring overføres fra et andet selskab til samme eller mindre forsikringssum

Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Sundhedsundersøgelsen eller kåringsattest må ikke være ældre end 14 dage.

Pris

Præmien på føl-forsikring udregnes som en procentdel af den ønskede forsikringssum pr. år.

Forsikringssum Procent af forsikringssummen
1.000 - 50.000 kr. 2,00

Ved højere forsikringssum kontakt os på 63 57 11 22 for et tilbud.

Beregn pris på hesteforsikring

Beregn pris