Trustpilot
Trustpilot

Følforsikring til hest

Hvad dækker følforsikringen?

Føl-forsikringen dækker, hvis det værst tænkelige sker; at føllet dør eller skal aflives i henhold til dyrevelfærdsloven. Brand, tyveri og transportulykke er også dækket.

Føl-forsikring er en livsforsikring til hesten inkl. ansvarsforsikring, som tilbydes til billigere præmie end livsforsikring. Føl-forsikring kan tegnes op til en sum på 50.000 kr., og skal tegnes, inden føllet fylder 6 måneder.

Der er ingen forbehold for type af sygdom eller skade!

Hesteansvarsforsikringen følger selve hesten. Det vil sige uanset om hesten er hos ejeren, brugeren eller besidderen, når skaden sker, omfatter forsikringen det ansvar, som disse kan pålægges. Forsikringen dækker, under hensyntagen til de gældende forsikringsbetingelser, i de tilfælde, hvor ejeren, brugeren eller besidderens private ansvarsforsikring ikke dækker skaden.

Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med op til følgende forsikringssum:

Juridisk ansvar Objektivt ansvar
Personskade: 5 mio. kr. * Personskade: 10 mio. kr. *
Tingskade: 2. mio. kr. * Tingskade: 2 mio. kr. *

* Forsikringssum som dækkes i hvert forsikrings år. Summerne indeksreguleres ikke.

Beregn pris på hesteforsikring

Beregn pris

Hvornår kan jeg tegne en følforsikring?

Føl kan føl-forsikres fra de er 9 dage gamle indtil de fylder 6 måneder.

Når hesten fylder 2 år overgår forsikringen automatisk til livsforsikring. For galop- og travheste gælder at forsikringen automatisk overgår til livsforsikring 1. oktober det år hesten fylder 1 år.

Sundhedsundersøgelse, når du tegner en følforsikring

Når du tegner en føl-forsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge. 

Hvordan skal du have en sundhedsundersøgelse på dit føl?

  • Når livsforsikringssummen er over 50.000 kr. 

Hvornår behøver du ikke en sundhedsundersøgelse?

  • Når livsforsikringssummen er på 50.000 kr. eller mindre
  • Når føllet netop er kåret
  • Når føllet lige er købt på auktion, og i forbindelse hermed er undersøgt af en dyrlæge
  • Når føllets forsikring overføres fra et andet selskab til samme eller mindre forsikringssum

Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Sundhedsundersøgelsen eller kåringsattest må ikke være ældre end 14 dage.

Forsikringspræmie på en følforsikring

Præmien på følforsikring udregnes som en procentdel af den ønskede forskringssum pr. år.

Forsikringssum Procent af forsikringssummen
1.000 - 50.000 kr.  2,75

Ved højere forsikringssum kontakt os på 63 57 11 22 for et tilbud.