Trustpilot
Trustpilot

Rideuanvendelighedsforsikring til hest

Hvad dækker rideuanvendelighedsforsikringen?

Rideuanvendelighedsforsikring tegnes som tillæg til hestelivsforsikring, og er til dig, som bruger din hest til ridning, og gerne vil i gang med en tilsvarende hest med det samme, hvis uheldet er ude.

Hesten kan erklæres rideuanvendelig, når den har en uhelbredelig påviselig lidelse, som den har været behandlet for. Når hesten erklæres rideuanvendelig, kan du som forsikringstager frit vælge, om hesten ønskes aflivet og erstattet med 100 % af forsikringssummen, eller om du vil beholde hesten i live og have udbetalt forsikringssum som overstiger 25.000 kr. dog min. 50 % af forsikringssummen.

Hvad dækker rideuanvendelighedsforsikringen ikke?  

Du kan ikke forsikre dig mod at din hest ikke kan gå en vis sværhedsgrad konkurrence. Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes umedgørlighed som følge af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser eller hvinskhed (nymfonomi). 

Hvilke heste kan rideuanvendelighedsforsikres?

Indtil 1. januar i det år, hesten fylder 13 år, kan du tegne rideuanvendelighedsforsikring. Fra 1. januar i det år, hesten fylder 16 år, nedskrives forsikringssummen med 15 % hvert år. Forsikringen ophører automatisk den 1. januar i det år, hesten fylder 22 år. Forsikringen kan ikke tegnes for galop- og travheste.

Sundhedsundersøgelse

Når du tegner en rideuanvendelighedsforsikring, skal vi altid bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge. I visse tilfælde skal vi også bede om røntgen. Er der taget røntgen skal vi bede om resultatet heraf. Vi råder til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Hvornår skal vi have røntgenbillede af din hest?

  • Når din hest er fyldt 10 år eller når du ønsker rideuanvendelighedsforsikring på 50.000 kr. eller højere.

Hvilke røntgenbilleder skal vi have?

  • Røntgen af ben
  • Røntgen af ryg og lænd
  • Røntgen af hals og nakke

Røntgenbilleder af ben skal indeholde:

  • Forbens tåled i sideoptagelse centreret på kode- og hovled
  • Forbens tå forfra
  • Bagbens tåled, en enkelt sideoptagelse
  • Haseled i 3 plan
  • Skrå sideoptagelse af bag knæ

Sundhedsundersøgelsen må ikke være ældre end 14 dage. 

Præmie på rideuanvendelighedsforsikring

Præmien på rideuanvendelighedsforsikring udregnes som en procentdel af den ønskede forsikringssum pr. år. Rideuanvendelighedsforsikring kan tegnes op til en sum på 200.000 kr. Forsikringssummen på livsforsikring kan være højere end summen på rideuanvendelighedsforsikring men ikke omvendt.

Forsikringssum Procent af forsikringssummen
10.000 - 99.000 kr.  8,00
100.000 - 200.000 kr.  7,00

Beregn pris på hesteforsikring

Beregn pris